Tập đoàn quản lý quỹ đầu tư Yanyi ký hợp đồng đầu tiên trị giá 214 triệu USD cho dự án tài trợ và xây dựng

 Mới đây, Tập đoàn quản lý quỹ đầu tư Yanyi đã ký kết giai đoạn đầu tiên của dự án nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp da Wuji trị giá 214 triệu nhân dân tệ.

 

Hình 10.png

Hình 11.png

 

  Dự án nhà máy xử lý nước thải dựa trên Cơ sở Công nghiệp Xanh Kinh tế Tuần hoàn của Nhà máy Lọc da Wuji. Để xây dựng cơ sở công nghiệp da xanh cấp A quốc gia, xây dựng tiêu chuẩn hệ thống công nghệ xanh toàn quy trình, thúc đẩy dịch vụ tài sản năng lượng xanh, xây dựng một công viên "trung hòa carbon" và tích hợp cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường tích hợp chất thải rắn, chất thải nguy hại, nước thải và xử lý VOC nhằm mục đích tạo ra một công viên không có chất thải và giúp các công ty đạt được hoạt động sản xuất không cần lo lắng trong suốt cả năm. Giai đoạn đầu của dự án được ký kết với giá trị 214 triệu nhân dân tệ và Tập đoàn quản lý quỹ đầu tư Yanyi chịu trách nhiệm gây quỹ dự án và quản lý xây dựng.

 

Hình 12.png

Hình 13.png

 

  Tập đoàn quản lý quỹ đầu tư Yanyi sẽ phát huy tối đa lợi thế về vốn và tích cực triển khai tài chính và xây dựng, Tập đoàn quản lý quỹ đầu tư Yanyi sẽ thu xếp hợp đồng chung và xây dựng cho doanh nghiệp để giảm chi phí tài chính cho các bên.

  Tập đoàn quản lý quỹ đầu tư Yanyi là công ty con của Tập đoàn Yanyi Holding, công ty được thành lập vào năm 2015 và có trụ sở chính tại thủ đô Bắc Kinh. Công ty là một tổ chức đầu tư tập trung vào các ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược quốc gia, chủ yếu tham gia vào đầu tư bố trí khu công nghiệp theo nhóm, đầu tư xây dựng đô thị, quản lý tài sản, tài chính chuỗi cung ứng và các hoạt động kinh doanh khác. Công ty tuân thủ định hướng thị trường, lấy đổi mới làm động lực và sử dụng vốn làm phương tiện, đồng thời nỗ lực xây dựng công ty thành một công ty đầu tư quy mô lớn với đội ngũ quản lý hàng đầu, dịch vụ hàng đầu và quy mô hàng đầu.

Phiên dịch : Panama 1688Team

OTB - Đơn vị nhận order hàng Trung Quốc uy tín, giá rẻ

Fanpage: https://facebook.com/ordertaobao.net

Email: otb1688@gmail.com

Tạo tài khoản đặt hàng: tại đây

Cài đặt công cụ: tại đây

Hotline: 022 9999 3979