Quy tắc "chỉ hoàn lại tiền" mới nhất của Taobao được điều chỉnh trực tuyến!

Tôi nên làm gì khi sản phẩm của chúng tôi đã được chuyển đi, nhưng người mua đã đăng ký "chỉ hoàn lại tiền" ?

Tôi tin rằng đây là vấn đề làm đau đầu nhiều người bán, trong trường hợp này nếu chúng tôi từ chối hoàn tiền, người tiêu dùng có thể nhờ đến sự can thiệp của bộ phận chăm sóc khách hàng, điều này dễ gây ra tranh chấp không đáng có, đồng thời cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm và việc mua lại của người mua. Chính vì vậy Taobao đã đưa ra quy định mới cho vấn đề này, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tìm hiểu để tránh những tổn thất không đáng có nhé!

 

1. Điểm thay đổi quy tắc

 

■ Trong trường hợp người bán đã vận chuyển hàng hóa, người mua chỉ yêu cầu hoàn lại tiền nếu hàng hóa không được nhận . Thời gian phản hồi của người bán đã được thay đổi từ 72 giờ thành 48 giờ. Nếu bạn không phản hồi trong thời hạn, hệ thống sẽ tự động phê duyệt yêu cầu hoàn tiền.

 

Người bán có thể xem đơn đặt hàng cụ thể từ [Giao dịch] - [Quản lý tiền hoàn lại]. Nên kiểm tra hàng ngày và xử lý kịp thời để tránh những tổn thất không đáng có.

 

 

(Nguồn ảnh: Nhóm Tay Tao, vui lòng cho biết khi tái bản)

 

 Đã thêm tiền hoàn lại sau khi người bán chặn, quy trình hoàn lại tiền đã thương lượng

 

Dự kiến, chức năng này sẽ được phủ sóng đặt hàng trên toàn mạng vào cuối tháng 9. Ngoại trừ trường hợp trả hàng không lý do trong 7 ngày, người bán không thể từ chối hoàn tiền. Sau khi nhấp vào [Intercept Express], người bán có 5 ngày để liên hệ với người chuyển phát để chặn. Nếu quá trình chặn không thành công hoặc hậu cần đã thực sự được ký kết, người bán có thể chọn [Hoàn trả hàng đã thương lượng] trong vòng 24 giờ sau khi xác định được biên nhận hậu cần hoặc trước thời gian chờ đánh chặn.. Nếu người mua không xác nhận việc trả lại và hoàn tiền trong vòng 5 ngày, giao dịch sẽ diễn ra bình thường.

 

2. Các câu hỏi thường gặp

 

 Sau khi chuyển phát nhanh, ai sẽ chịu trách nhiệm về việc hàng hóa bị chặn giữa chừng?

 

Nếu người mua bắt đầu áp dụng hoàn lại tiền không hợp lý trong 7 ngày vì lý do cá nhân, chi phí trả lại hàng sẽ do người mua chịu. Người bán có thể liên hệ với người mua để giải thích tình hình, yêu cầu hoàn lại tiền theo số tiền được khấu trừ từ phí chuyển phát nhanh, hoặc yêu cầu sự can thiệp của dịch vụ khách hàng để loại trừ khoản hoàn trả cước phí.

 

■ Hạn chế từ chối hoàn tiền, tôi vẫn có thể hoàn tiền?

 

Điều này chỉ dành cho các danh mục vật lý thông thường, chẳng hạn như danh mục tươi, tùy chỉnh, lớn, ảo và các danh mục khác vẫn có thể chọn từ chối.

 

■ Tôi nên làm gì nếu người tiêu dùng yêu cầu người chuyển phát trả lại sản phẩm sau khi từ chối?

 

Người bán có thể đồng ý hoàn lại tiền sau khi người mua bắt đầu từ chối dịch vụ hậu cần và có hồ sơ trả hàng bình thường để tránh những tổn thất không đáng có.

 

Tôi nên làm gì khi sản phẩm của chúng tôi đã được chuyển đi, nhưng người mua đã đăng ký "chỉ hoàn lại tiền" ?

Tôi tin rằng đây là vấn đề làm đau đầu nhiều người bán, trong trường hợp này nếu chúng tôi từ chối hoàn tiền, người tiêu dùng có thể nhờ đến sự can thiệp của bộ phận chăm sóc khách hàng, điều này dễ gây ra tranh chấp không đáng có, đồng thời cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm và việc mua lại của người mua. Chính vì vậy Taobao đã đưa ra quy định mới cho vấn đề này, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tìm hiểu để tránh những tổn thất không đáng có nhé!

 

1. Điểm thay đổi quy tắc

■ Trong trường hợp người bán đã vận chuyển hàng hóa, người mua chỉ yêu cầu hoàn lại tiền nếu hàng hóa không được nhận . Thời gian phản hồi của người bán đã được thay đổi từ 72 giờ thành 48 giờ. Nếu bạn không phản hồi trong thời hạn, hệ thống sẽ tự động phê duyệt yêu cầu hoàn tiền.

Người bán có thể xem đơn đặt hàng cụ thể từ [Giao dịch] - [Quản lý tiền hoàn lại]. Nên kiểm tra hàng ngày và xử lý kịp thời để tránh những tổn thất không đáng có.

 

 Đã thêm tiền hoàn lại sau khi người bán chặn, quy trình hoàn lại tiền đã thương lượng

Dự kiến, chức năng này sẽ được phủ sóng đặt hàng trên toàn mạng vào cuối tháng 9. Ngoại trừ trường hợp trả hàng không lý do trong 7 ngày, người bán không thể từ chối hoàn tiền. Sau khi nhấp vào [Intercept Express], người bán có 5 ngày để liên hệ với người chuyển phát để chặn. Nếu quá trình chặn không thành công hoặc hậu cần đã thực sự được ký kết, người bán có thể chọn [Hoàn trả hàng đã thương lượng] trong vòng 24 giờ sau khi xác định được biên nhận hậu cần hoặc trước thời gian chờ đánh chặn.. Nếu người mua không xác nhận việc trả lại và hoàn tiền trong vòng 5 ngày, giao dịch sẽ diễn ra bình thường.

 

2. Các câu hỏi thường gặp

 Sau khi chuyển phát nhanh, ai sẽ chịu trách nhiệm về việc hàng hóa bị chặn giữa chừng?

Nếu người mua bắt đầu áp dụng hoàn lại tiền không hợp lý trong 7 ngày vì lý do cá nhân, chi phí trả lại hàng sẽ do người mua chịu. Người bán có thể liên hệ với người mua để giải thích tình hình, yêu cầu hoàn lại tiền theo số tiền được khấu trừ từ phí chuyển phát nhanh, hoặc yêu cầu sự can thiệp của dịch vụ khách hàng để loại trừ khoản hoàn trả cước phí.

 

■ Hạn chế từ chối hoàn tiền, tôi vẫn có thể hoàn tiền?

Điều này chỉ dành cho các danh mục vật lý thông thường, chẳng hạn như danh mục tươi, tùy chỉnh, lớn, ảo và các danh mục khác vẫn có thể chọn từ chối.

 

■ Tôi nên làm gì nếu người tiêu dùng yêu cầu người chuyển phát trả lại sản phẩm sau khi từ chối?

Người bán có thể đồng ý hoàn lại tiền sau khi người mua bắt đầu từ chối dịch vụ hậu cần và có hồ sơ trả hàng bình thường để tránh những tổn thất không đáng có.

OTB - Đơn vị nhận order hàng Trung Quốc uy tín, giá rẻ

Fanpage: https://facebook.com/ordertaobao.net

Email: otb1688@gmail.com

Tạo tài khoản đặt hàng: tại đây

Cài đặt công cụ: tại đây

Hotline: 022 9999 3979