Quy trình và thời gian xử lý khiếu nại

Kính chào Quý Khách! 

Sau khi đã có đầy đủ thông tin, OTB sẽ thực hiện xử lý khiếu nại dịch vụ. Đối với các khiếu nại cần làm việc với người bán, thời gian xử lý khiếu nại dịch vụ phụ thuộc vào thời gian làm khiếu nại trên Taobao (thông thường từ 3-5 ngày). Đối với các khiếu nại khác, thời gian xử lý của OTB trong vòng 01-03 ngày. Quý khách tham khảo chi tiết các quy định xử lý khiếu nại OTB: http://ordertaobao.net/bai-viet/quy-dinh-va-chinh-sach/quy-dinh/quy-dinh-ve-thoi-gian-xu-ly-khieu-nai/

Trân Trọng,
BQT OrderTaobao.net

OTB - Đơn vị nhận order hàng Trung Quốc uy tín, giá rẻ

Fanpage: https://facebook.com/ordertaobao.net

Email: otb1688@gmail.com

Tạo tài khoản đặt hàng: tại đây

Cài đặt công cụ: tại đây

Hotline: 022 9999 3979