Quản lý danh sách khiếu nại

1. Trang [Khiếu nại]:https://customer.ordertaobao.net/Complain 

Trang danh sách khiếu nại liệt kê tất cả các khiếu nại ở các trạng thái [Mới tạo], [Đã tiếp nhận], [Từ chối xử lý], [Hoàn thành], [ Đã đóng ], [ Chờ hoàn thành], [Hủy]

Trân Trọng,                                                                                 

BQT OrderTaobao.net

OTB - Đơn vị nhận order hàng Trung Quốc uy tín, giá rẻ

Fanpage: https://facebook.com/ordertaobao.net

Email: otb1688@gmail.com

Tạo tài khoản đặt hàng: tại đây

Cài đặt công cụ: tại đây

Hotline: 022 9999 3979