Quản lý danh sách khiếu nại

Quản lý danh sách khiếu nại

Cách xem lại các khiếu nại đã tạo..
Tạo khiếu nại dịch vụ như thế nào?

Tạo khiếu nại dịch vụ như thế nào?

Quý khách hàng có thể tạo khiếu nại theo 2 cách...
Quy trình và thời gian xử lý khiếu nại

Quy trình và thời gian xử lý khiếu nại

Sau khi đã có đầy đủ thông tin, OTB sẽ thực hiện xử lý khiếu nại dịch vụ.....
Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

OTB luôn hướng tới một dịch vụ nhập hàng trung quốc uy tín, nâng tầm chất lượng dịch vụ mỗi ngày để làm hài lòng khách hàng