Quản lý tình trạng đơn hàng

1. Theo dõi nhanh các thông tin cập nhật mới nhất về đơn hàng

 tại đây: https://customer.ordertaobao.net/

2. Theo dõi tiến độ các đơn hàng về trong danh sách đơn hàng order:

tại: https://customer.ordertaobao.net/Order

Quản lý tình trạng đơn hàng

3. OrderTaoBao cho phép Khách hàng có ghi chú riêng trên đơn hàng của mình. Ghi chú này chỉ có khách hàng nhìn thấy. OTB cũng cung cấp chức năng tìm đơn theo ghi chú riêng để Khách hàng có thể chủ động tùy biến việc quản lý đơn hàng của mình.

Ví dụ: Khách hàng điền ghi chú riêng tương ứng với mã đơn hàng bán hàng cho khách của mình. Khi đó, để xem tình trạng đơn hàng nhập tương ứng với mã đơn bán, bạn chỉ cần tìm theo ghi chú riêng để dễ cập nhật tình trạng.

Trân Trọng,                                                                                 

BQT OrderTaoBao.net

OTB - Đơn vị nhận order hàng Trung Quốc uy tín, giá rẻ

Fanpage: https://facebook.com/ordertaobao.net

Email: otb1688@gmail.com

Tạo tài khoản đặt hàng: tại đây

Cài đặt công cụ: tại đây

Hotline: 022 9999 3979