Alibaba thông báo rằng Tmall năm nay, Taobao Double 11 sẽ mở cửa lúc 8 giờ tối ngày 24 tháng 10

Tin tức về IT House News vào ngày 8 tháng 9, Double Eleven, ban đầu đề cập đến các hoạt động khuyến mại quy mô lớn của Taobao vào ngày 11 tháng 11 hàng năm, bắt nguồn từ "Ngày khuyến mại Taobao Mall" do Alibaba tổ chức tại Trung Quốc vào ngày 11 tháng 11 năm 2009. Phát triển thành một ngành công nghiệp - sự kiện mua sắm hàng năm trên toàn cầu và một hiện tượng tiêu dùng ảnh hưởng đến ngành bán lẻ toàn cầu.

Alibaba cho biết "2022 Tmall Double 11 Global Carnival Season" sẽ bắt đầu bán trước lúc 8 giờ tối ngày 24 tháng 10, đợt bán hàng đầu tiên vào ngày 31 tháng 10 và đợt bán hàng thứ hai vào ngày 10 tháng 11. Chúng tôi được biết từ Tmall Taobao rằng hai đợt Double 11 năm nay sẽ bắt đầu trước 8 giờ tối.

IT House được biết rằng sự kiện Double 11 năm ngoái đã được diễn ra từ tháng 11 đến ngày 20 tháng 10 lúc 8 giờ tối và sớm hơn 4 giờ so với hoạt động trước đó thường bắt đầu lúc 12 giờ.

 

 

Phiên dịch: OTB - Ordertaobao team

OTB - Đơn vị nhận order hàng Trung Quốc uy tín, giá rẻ

Fanpage: https://facebook.com/ordertaobao.net

Email: otb1688@gmail.com

Tạo tài khoản đặt hàng: tại đây

Cài đặt công cụ: tại đây

Hotline: 022 9999 3979