Pinduoduo bắt kịp Ali? Người lo lắng nhất là JD.com

Giới thương mại điện tử một lần nữa đã chứng kiến màn kịch lớn của việc thay thế vua cũ bằng vua mới.

Ngày 22 tháng 5, vốn hóa thị trường của Pinduoduo một lần nữa vượt qua Alibaba, trở thành công ty cổ phiếu khái niệm Trung Quốc có vốn hóa thị trường cao nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ. Lý do là vì Pinduoduo đã công bố báo cáo thu nhập quý tốt vào cùng ngày.

Tính đến thời điểm báo chí, giá trị thị trường của Pinduoduo đã tăng lên 218,8 tỷ USD, vượt qua Alibaba với 196,5 tỷ USD; vốn hóa thị trường của JD.com là 46,2 tỷ USD, và vốn hóa thị trường của Pinduoduo gấp 4,7 lần JD.com.

Vốn hóa thị trường phản ánh kỳ vọng của các nhà đầu tư, và việc vốn hóa thị trường của Pinduoduo đứng đầu trong thương mại điện tử Trung Quốc cho thấy rằng các nhà đầu tư tin rằng đây là một công ty đáng để lạc quan. Tuy nhiên, để đánh giá vị trí thị trường và không gian phát triển trong tương lai của một công ty thương mại điện tử, các dữ liệu về GMV, người dùng hoạt động, doanh thu, chi phí và lợi nhuận là thực tế hơn.

So sánh báo cáo tài chính của ba gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba, JD.com và Pinduoduo trong quý đầu năm 2024 (trong đó Alibaba là quý 4 của năm tài chính 2024, tương ứng từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024), "Fixed Focus" đã rút ra một số kết luận:

Về doanh thu, JD.com > Ali > Pinduoduo, JD tương đương với 3 Pinduoduo, và Ali khoảng bằng 2,5 Pinduoduo;

Nhìn vào lợi nhuận, Pinduoduo > Ali > JD.com, lợi nhuận của JD.com ít hơn 40% so với Ali và 30% so với Pinduoduo;

Ba công ty này không còn công bố GMV mới nhất và số lượng người dùng hoạt động, nhưng dựa trên dữ liệu quá khứ và các báo cáo nghiên cứu, thứ tự là Alibaba > Pinduoduo > JD.com;

So với thu nhập từ nền tảng của kinh doanh thương mại điện tử trong nước, Ali vẫn là ông chủ, Pinduoduo xếp thứ hai, và JD.com lùi xuống thứ ba;

Về chi phí, Ali dám chi tiêu nhiều nhất, và Jingdong tiết kiệm nhất; Về hiệu suất lao động, Pinduoduo là nổi bật nhất, tương đương với 7 lần của JD.com và 3 lần của Alibaba.Ali ổn định, và Pinduoduo là công ty có lợi nhuận cao nhất.

Nhìn vào tổng doanh thu trước, JD.com, Alibaba và Pinduoduo lần lượt là 260 tỷ nhân dân tệ, 221,9 tỷ nhân dân tệ và 86,8 tỷ nhân dân tệ. JD tương đương với 3 Pinduoduo, và Ali khoảng 2,5 Pinduoduo. So với tốc độ tăng trưởng năm, JD.com và Ali tăng trưởng chậm do cơ sở cao, và Pinduoduo vẫn xếp hạng nhất.

Xét về quy mô lợi nhuận, lợi nhuận ròng điều chỉnh của Pinduoduo, Alibaba và JD.com lần lượt là 30,6 tỷ nhân dân tệ, 24,4 tỷ nhân dân tệ và 8,9 tỷ nhân dân tệ.

Con số này từng là cao nhất đối với Alibaba, và giờ đây, nó được xếp hạng lại với Pinduoduo. Pinduoduo đã trở thành công ty thương mại điện tử có lợi nhuận cao nhất, với lợi nhuận ròng trung bình hàng ngày hơn 300 triệu nhân dân tệ trong quý này. Là một nền tảng thương mại điện tử nặng về tài sản, mức lợi nhuận của JD.com đã ở mức thấp.

Khi cạnh tranh thương mại điện tử trở nên gay gắt và số lượng người dùng tăng chậm, để giành được nhiều người dùng và đơn hàng hơn, "Cats and Dogs" phải khởi động lại cuộc chiến giá cả. Trong môi trường cạnh tranh như vậy, GMV (tổng giá trị giao dịch) và số lượng người dùng hoạt động là đáng chú ý hơn. Vì không công ty nào trong ba công ty công bố dữ liệu mới nhất, chúng tôi đã tìm một số dữ liệu làm tham khảo.

Hãy bắt đầu với GMV:

Năm tài chính 2022 của Alibaba (12 tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022) đã tạo ra tổng GMV là 8,32 nghìn tỷ nhân dân tệ;

Theo tỷ lệ tăng trưởng GMV được JD.com công bố vào năm 2021 và 2022 (tăng lần lượt 26,2% và 5,6% so với cùng kỳ năm trước), GMV của họ vào năm 2021 và 2022 sẽ lần lượt là 3,29 nghìn tỷ và 3,46 nghìn tỷ nhân dân tệ;

GMV của Pinduoduo vào năm 2021 là 2,44 nghìn tỷ nhân dân tệ;

So với quy mô giao dịch vào năm 2021, Alibaba gấp 2,5 lần JD.com và 3,4 lần Pinduoduo.

 

Theo tỷ lệ tăng trưởng GMV và sự thay đổi mô hình của các nền tảng thương mại điện tử trong báo cáo nghiên cứu của CICC, "Fixed Focus" tính toán rằng khối lượng GMV của ba công ty vào năm 2023 xấp xỉ 8 nghìn tỷ nhân dân tệ đối với Alibaba, 3,7 nghìn tỷ nhân dân tệ đối với Pinduoduo và 3,6 nghìn tỷ nhân dân tệ đối với JD.com.

So với hai năm trước, khoảng cách giữa ba công ty đang thu hẹp lại, quy mô giao dịch của Alibaba vẫn xếp hạng nhất và Pinduoduo vượt qua JD.com.

Nhìn vào số lượng người dùng hoạt động: số lượng người tiêu dùng hoạt động hàng năm toàn cầu của Alibaba trong năm tài chính 2022 là 1,31 tỷ, trong đó hơn 1 tỷ đến từ thị trường Trung Quốc và 305 triệu từ nước ngoài; JD.com không công bố số liệu năm 2022, nhưng tính đến cuối quý 3 năm 2022, số lượng người dùng hoạt động của JD.com là 588,3 triệu; Pinduoduo có 881,9 triệu người mua hoạt động hàng năm tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Nếu đà này tiếp tục, kết quả so sánh về số lượng người dùng hoạt động và GMV đều giống nhau, với thứ tự Alibaba đứng đầu, Pinduoduo đứng thứ hai và JD.com đứng thứ ba.

Phân tích tổng hợp, GMV và số lượng người dùng hoạt động của Alibaba vẫn dẫn đầu; quy mô lợi nhuận của Pinduoduo đã vươn lên hàng đầu; JD.com có doanh thu cao nhất, nhưng lợi nhuận, GMV và số lượng người dùng hoạt động đều thấp hơn so với các đối thủ.Tập trung vào thương mại điện tử: Ali Taotian đang phục hồi, và tốc độ tăng trưởng của JD.com đang trở lại

So sánh đơn giản các dữ liệu tài chính tổng thể của Alibaba, JD.com và Pinduoduo không thể phản ánh khách quan các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của họ.

Một mặt, điều này là do các ngành kinh doanh tạo ra doanh thu khác nhau. Pinduoduo chỉ có một mảng thương mại điện tử, chủ yếu là trạm chính Pinduoduo và thương mại điện tử xuyên biên giới Temu. Ngoài thương mại điện tử, Alibaba và JD.com còn có nhiều lĩnh vực khác, Alibaba có Taotian, Cloud Intelligence, Ali International, Cainiao, Local Life, Dawen Entertainment và tổng cộng bảy lĩnh vực khác; doanh thu của JD.com bao gồm bán lẻ, logistics và các dịch vụ khác.

Mặt khác, Alibaba và Pinduoduo là các nền tảng thương mại điện tử dựa trên nền tảng, chủ yếu dựa vào doanh thu từ dịch vụ thương mại điện tử. Một phần nhỏ của Alibaba là tự vận hành, bao gồm Tmall Supermarket, Sun Art, Freshippo và Ali Health. Pinduoduo chủ yếu là thương mại điện tử và mua sắm tạp hóa, và tỷ lệ tự vận hành là nhỏ nhất. Ngược lại, JD.com là mô hình bán lẻ kiếm lợi nhuận từ chênh lệch, với thương mại điện tử tự vận hành là chủ đạo, và GMV (tổng giá trị giao dịch) hình thành từ doanh số thương mại điện tử tự vận hành được tính là doanh thu, đó là lý do tại sao doanh thu tổng thể của JD.com là cao nhất.

So sánh doanh thu từ nền tảng (bao gồm doanh thu quảng cáo và hoa hồng) của ba doanh nghiệp thương mại điện tử trong nước thì rõ ràng hơn.

Pinduoduo vẫn chưa công bố riêng doanh thu của Temu trong quý này, mà chỉ tiết lộ doanh thu quảng cáo là 42,5 tỷ nhân dân tệ; Doanh thu từ hoa hồng (tức là dịch vụ giao dịch) là 44,4 tỷ nhân dân tệ, tăng 327% so với cùng kỳ năm trước. Vì Pinduoduo bao gồm doanh thu của Temu trong doanh thu hoa hồng, nên ông Wang Jie, một nhà đầu tư quan tâm đến Temu, đánh giá rằng tỷ lệ tăng trưởng ba lần so với cùng kỳ năm trước của doanh thu hoa hồng chủ yếu do sự gia tăng doanh thu của Temu.

Hua Chuang Securities đã đánh giá trong một báo cáo nghiên cứu vào tháng 5 năm nay rằng quý 1 năm nay, Temu và Duoduo đã đóng góp tổng cộng 32,3 tỷ nhân dân tệ doanh thu hoa hồng. Theo ước tính này, doanh thu của trạm chính Pinduoduo (bao gồm doanh thu quảng cáo và hoa hồng) là khoảng 54,6 tỷ nhân dân tệ.

So sánh theo chiều ngang, trong quý này, doanh thu quản lý khách hàng (CMR) của Taotian (bao gồm doanh thu hoa hồng và quảng cáo) là 63,6 tỷ nhân dân tệ; doanh thu từ hoạt động quảng cáo và hoa hồng của JD.com (tức là doanh thu từ dịch vụ nền tảng và quảng cáo) là 19,3 tỷ nhân dân tệ.

Dựa trên tính toán này, chỉ xét riêng thương mại điện tử, Ali vẫn là ông chủ; khoảng cách doanh thu giữa nền tảng Pinduoduo và Ali đã được thu hẹp hơn, và doanh thu từ trạm chính của Pinduoduo đã tiếp cận 86% doanh thu quản lý khách hàng của Taotian; nền tảng của JD.com có doanh thu nhỏ nhất.

Xét về tăng trưởng, trạm chính của Pinduoduo đã vượt qua Ali Taotian và Jingdong Mall.

Doanh thu quảng cáo của Pinduoduo, phản ánh sự tăng trưởng của trạm chính, đã tăng 56% so với cùng kỳ năm trước trong quý này.

EBITA điều chỉnh của các bộ phận Alibaba, Nguồn ảnh / Báo cáo tài chính của Alibaba

Doanh thu quản lý khách hàng của Taotian chỉ tăng 5%, liên quan đến việc nền tảng giảm phí thương nhân, do đó EBITA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ) điều chỉnh của Taotian giảm xuống còn 38,5 tỷ nhân dân tệ, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, so với quý trước, doanh thu quản lý khách hàng của Taotian đã tăng tốc đáng kể, ngoài ra, GMV (không bao gồm đơn hàng chưa thanh toán) và khối lượng đơn hàng của Taotian đã đạt mức tăng trưởng hai con số, cho thấy hoạt động kinh doanh của Taotian đang thoát khỏi thời kỳ suy thoái.

Tỷ lệ tăng trưởng năm của doanh thu từ hoa hồng và quảng cáo của JD.com chỉ là 1%, đây là sự phục hồi từ mức giảm 4% trong quý trước, nhưng cũng cho thấy hệ sinh thái thương nhân 3P (bên thứ ba) của JD.com chưa đạt được giai đoạn thu hoạch. Từ năm ngoái, JD.com đã giới thiệu thêm nhiều thương nhân 3P, miễn phí hoa hồng cho các thương nhân mới và giảm hoa hồng cho một số loại hàng, hy vọng thúc đẩy tăng trưởng GMV và doanh thu quảng cáo của 3P.

Tổng thể, hiệu suất doanh thu từ nền tảng của ba doanh nghiệp thương mại điện tử trong nước là trạm chính của Pinduoduo đang tăng trưởng nhanh nhất, Ali Taotian đang phục hồi, và tốc độ tăng trưởng của JD.com đang trở lại.

JD.com là cách tiết kiệm tiền hiệu quả nhất, và Pinduoduo là hiệu quả nhất

Trong năm qua, Alibaba, JD.com và Pinduoduo đã cạnh tranh không ngừng, quảng cáo và trợ giá bay khắp nơi, và công ty đã điên cuồng giảm chi phí và tăng hiệu quả.

Xét về chi phí loại trừ các ưu đãi cổ phiếu, Alibaba, JD.com và Pinduoduo đều đồng nhất với việc chi tiêu hợp lý bên ngoài và tiết kiệm hết mình bên trong.

Chi tiêu bên ngoài của các nền tảng thương mại điện tử chủ yếu là chi phí tiếp thị và thực hiện có thể thúc đẩy tăng trưởng.

Alibaba chi tiêu nhiều nhất cho tiếp thị, chi tiêu thêm 4 tỷ nhân dân tệ trong quý này so với cùng kỳ năm trước;

Pinduoduo cũng chi tiêu nhiều hơn cho tiếp thị, nhiều hơn 7 tỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ năm trước, phân tích của Wang Jie về "điểm tập trung cố định", chủ yếu là chi cho Temu, chi phí tiếp thị của trạm chính của Pinduoduo trong quý này đang giảm;

Ngoài trợ giá, Jingdong cũng tài trợ Liên hoan Xuân vào đầu năm, nhưng chi phí tiếp thị chỉ là ba đến bốn phần trăm so với hai cái khác; Ngoài ra, chi phí biểu diễn của Jingdong là 16,8 tỷ nhân dân tệ, tăng 9% so với cùng kỳ, tuy nhiên, khi xem xét rằng nó cao hơn tỷ lệ tăng trưởng doanh thu của Jingdong Mall7%, cho thấy tỷ lệ tăng trưởng khối lượng đơn hàng của Jingdong Mall cao hơn tỷ lệ tăng trưởng doanh thu, phản ánh rằng ngay cả khi được trợ giá để tăng trưởng, cũng không dễ dàng.

Trong quản lý nội bộ và chi phí nghiên cứu và phát triển, JD.com là mạnh nhất về mặt kinh tế, với tổng cộng hơn 100 triệu nhân dân tệ cho hai chi phí này; Alibaba chi tiêu nhiều tiền nhất cho hai chi phí này, nhưng cũng bắt đầu tiết kiệm trong quý này, và tỷ lệ doanh thu từ hai chi phí này cộng lại giảm nhẹ; Chỉ có Pinduoduo tăng nhẹ, và hai chi phí tăng tổng cộng 600 triệu nhân dân tệ.

Đằng sau việc giảm chi phí nội bộ đáng thất vọng, ba ông lớn của thương mại điện tử đều đang theo đuổi hiệu suất lao động cao hơn.

Phần thú vị nhất là Pinduoduo, sau khi ra mắt Temu vào tháng 9 năm 2022, số lượng nhân viên không tăng nhiều, nhưng doanh thu tăng nhanh hơn. Trong năm 2022, Pinduoduo sử dụng 13.000 nhân viên để đạt doanh thu 130,6 tỷ nhân dân tệ, và mỗi nhân viên sẽ hỗ trợ hàng chục triệu đô la doanh thu mỗi năm; Trong năm 2023, số lượng nhân viên sẽ tăng lên 17.000, tạo ra doanh thu 247,6 tỷ nhân dân tệ, và mỗi nhân viên sẽ hỗ trợ ít nhất 14,5 triệu nhân dân tệ doanh thu mỗi năm.

Trong năm 2023, JD.com sẽ sử dụng 517.070 nhân viên để đạt doanh thu 1.084,7 tỷ nhân dân tệ, và doanh thu trên mỗi nhân viên là 2,1 triệu nhân dân tệ; Trong năm tài chính 2024, Alibaba sẽ sử dụng 205.000 nhân viên (tính đến tháng 3 năm 2024) để tạo ra 941,2 tỷ nhân dân tệ doanh thu, và mỗi nhân viên sẽ tạo ra 4,6 triệu nhân dân tệ doanh thu mỗi năm.

So với doanh thu của nhân viên, hiệu suất lao động của Pinduoduo cao hơn gấp 7 lần so với JD.com và gấp 3 lần so với Alibaba.

Ba ông lớn của thương mại điện tử sẽ đi đâu trong năm 2024?

Cats and dogs đang ở các giai đoạn phát triển khác nhau, và trọng tâm kinh doanh hiện tại cũng khác nhau, vì vậy cần nhìn nhận ba ông lớn của thương mại điện tử từ một góc độ cao hơn. Li Rui, một chuyên gia điều hành hàng đầu trong ngành thương mại điện tử, đã phân tích "điểm tập trung cố định" rằng Pinduoduo, với ít hơn 10 năm phát triển, vẫn còn năng lượng tiềm năng, và cũng có thể dựa vào cơ chế phân phối lưu lượng và cải thiện hiệu quả hoạt động để tăng thị phần.

Tuy nhiên, Ali và JD.com, đã phát triển hơn 20 năm, gặp nhiều khó khăn trong việc tăng trưởng, vì vậy họ phải tăng cường đầu tư để đổi lấy sự tăng trưởng bằng cách hy sinh lợi nhuận.

Nhập cuộc vào năm 2024, trong bối cảnh giảm điểm tăng trưởng của ngành và sự hợp lý hóa của tiêu dùng, cats and dogs không thể "nằm phẳng", mà phải nắm bắt các doanh nghiệp mà họ cho là tiềm năng nhất và bắt đầu giai đoạn đầu tư một lần nữa.

Khác với khoảng thời gian xung quanh năm 2015, Ali sẽ bước vào năm 2024, một trong những hướng chính là trở nên nhẹ tài sản, tiếp tục thu hẹp các hoạt động tự vận hành nặng tài sản, biến mất các hoạt động kém chất lượng, và tăng cường đầu tư vào các doanh nghiệp chính.

Ba doanh nghiệp quan trọng của Alibaba là Taotian, Thương mại số Quốc tế và Đám mây Alibaba. Ba hướng này đã tăng cường đầu tư đồng thời, đổi lấy sự tăng trưởng ở mức độ khác nhau, nhưng cũng không tránh khỏi sự xói mòn lợi nhuận.

Trong đó, doanh nghiệp quốc tế số tăng trưởng nhanh nhất, với khối lượng doanh thu vượt qua Đám mây Alibaba; Mặc dù giảm giá sâu của các sản phẩm cốt lõi của Đám mây Alibaba trong quý, nhưng vẫn duy trì 14 quý liên tiếp có lợi nhuận, và sau khi từ bỏ các đám mây riêng và hỗn hợp, doanh thu sản phẩm của đám mây công cộng đạt được tăng trưởng hai chữ số.

Hai ưu tiên tiếp theo của JD.com là phát triển doanh nghiệp 3P với biên lợi nhuận gộp cao hơn và xây dựng tâm lý giá thấp.

Mặc dù Jingdong đã đầu tư mạnh vào trợ giá 10 tỷ nhân dân tệ mỗi năm, nhưng không có nhiều thay đổi, và sự tăng trưởng trao đổi không rõ ràng, và không gây tổn thất cho lợi nhuận.

Chiến lược giá thấp đã làm cho doanh nghiệp 3P của JD.com trở nên cấp bách hơn. JD.com gặp khó khăn trong việc đạt được cùng mức giá với các đối thủ của mình, vì vậy cần mở rộng khả năng của các thương nhân bên thứ ba và để cho các thương nhân bên thứ ba giúp JD.com thiết lập tâm lý giá thấp.

Biên lợi nhuận gộp của JD.com trong quý không mong đợi đã tăng lên 15,3%, cho thấy tỷ lệ doanh thu của doanh nghiệp 3P đã tăng, tuy nhiên, tập trung vào phát triển doanh nghiệp 3P, điều này có nghĩa là lưu lượng truy cập được nghiêng về doanh nghiệp vừa và nhỏ, theo quan điểm của Li Rui, JD và Ali đang đối mặt với cùng một vấn đề, trong ngắn hạn, áp lực lợi nhuận của doanh nghiệp thương mại điện tử sẽ lớn hơn.

Temu không thể phủ nhận là doanh nghiệp có triển vọng nhất của Pinduoduo, và một phần lớn của định giá thị trường gần đây của Pinduoduo là do sự lạc quan về Temu.

Temu chính nó không phải là tài sản nhẹ, nó không phải là một doanh nghiệp lợi nhuận cao, và hiện tại nó chủ yếu là một mô hình quản lý hoàn toàn và bán quản lý một phần, với một tỷ lệ lợi nhuận thấp. Wang Jie nói rằng nhiệm vụ của Temu lúc này là tăng doanh thu và giảm lỗ, và đạt được lãi với tốc độ nhanh hơn.

Ngoài thị trường Mỹ, Temu cũng đang phát triển ở các khu vực như Châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc, và đồng thời, để giảm thiểu lỗ, nó đang cố gắng kiểm soát các chi phí khác nhau như tiếp thị, trợ giá và thực hiện.

Trong một báo cáo nghiên cứu vào tháng 5 năm nay, CICC đồng phán rằng doanh thu của Temu trong Q1.2 năm nay là 30,2 tỷ nhân dân tệ, và lỗ hoạt động thu hẹp xuống 1,4 tỷ nhân dân tệ.

Trong năm qua, Ali và JD.com đã rơi vào cuộc "chiến đấu" giá thấp, và dường như Pinduoduo là người dễ sống nhất. Tuy nhiên, khi bước vào năm 2024, tình hình đang thay đổi, khi Ali và JD.com thoát khỏi ảnh hưởng của điều chỉnh cơ cấu, họ sẽ tham gia vào cuộc chiến bảo vệ thị phần của thị trường nội địa với tư duy hoạt động tích cực hơn, hoặc cuộc chiến bao vây của thương mại điện tử ở nước ngoài, Pinduoduo, vẫn còn có khoảng cách lớn về quy mô, có thể đối mặt với những thách thức chưa từng thấy. Ai là người chiến thắng, Ali thành công, hay Pinduoduo trở thành vua mới, hoặc cuộc phản công của JD.com thành công? Trong chưa đến một năm, câu trả lời có thể sẽ được tiết lộ.

Nguồn: itxinwen.com

Dịch Thuật: TaoBao

 

OTB - Đơn vị nhận order hàng Trung Quốc uy tín, giá rẻ

Fanpage: https://facebook.com/ordertaobao.net

Email: otb1688@gmail.com

Tạo tài khoản đặt hàng: tại đây

Cài đặt công cụ: tại đây

Hotline: 022 9999 3979